Konzumace konopí a aktivní životní styl

Bylo provedeno mnoho výzkumů týkajících se konopí a fyzické aktivity a je zajímavé sledovat, jak spolu souvisí. Jedna studie zjistila, že osm z 10 uživatelů marihuany požívá marihuanu před a po fyzické auto cbd aktivitě. Kromě toho dvě třetiny uživatelů marihuany uvedly, že drogu užívaly před a po tréninku. Jak ale konopí ovlivňuje fyzickou aktivitu uživatelů konopí? A je to špatné pro sportovce?

Zdá se, že konzumace konopí je prospěšná pro lidi, kteří vedou aktivní životní styl. Tato studie se zabývala tím, jak marihuana ovlivňuje cvičence před a po fyzické aktivitě. Mnoho účastníků uvedlo, že jejich těla se po konopí cítila uvolněná, což jim pomohlo zvýšit úroveň fyzické aktivity. I když konopí pomáhá snížit bolest a zánět, může zvýšit riziko obezity. Nicméně výzkumníci studie dosud nezjistili dlouhodobé účinky užívání konopí a fyzické aktivity.

Mezi konzumací konopí a fyzickou aktivitou však existuje souvislost. Zatímco vzorová populace studie je z velké části složena z dospělých, ukazuje se, že uživatelé marihuany ji často konzumují zodpovědně pro lékařské účely a cvičení. Ve skutečnosti je pouze 10 % současných uživatelů konopí aktivních rekreačně a 61 % těchto lidí na něj spoléhá ze zdravotních důvodů. Kromě toho mají tito lidé tendenci pravidelně cvičit a jsou vysoce aktivní, v průměru pět až sedm dní v týdnu. A co víc, tito uživatelé marihuany se pravidelně účastní fyzických aktivit, a to často.

Přestože výsledky nebyly průkazné, marihuana je užitečným doplňkem aktivního životního stylu. Nedávná studie zjistila, že spoluuživatelé konopí častěji vykonávali středně až intenzivní fyzickou aktivitu než uživatelé, kteří ji neužívali. Tato studie také zjistila, že uživatelé konopí častěji vykonávali fyzickou aktivitu a že jejich tělo mělo méně bolestí, když se zotavovalo. Tato zjištění jsou povzbudivá a naznačují, že zvýšené užívání marihuany může zlepšit úroveň kondice.

Navzdory zjištěním je důležité poznamenat, že pokud jde o konopí a fyzickou aktivitu, je zde mnoho dalších faktorů. I když marihuana není účinnou léčbou deprese, může pomoci podpořit duševní pohodu a podpořit fyzickou kondici. Její účinky na cvičení nejsou dosud plně pochopeny, ale není důvod se domnívat, že vztah mezi marihuanou a zdravím neexistuje. Výzkum nastínil účinky obou.

V této studii více než polovina účastníků uvedla, že jim marihuana pomáhá soustředit se při cvičení. Jiné studie však ukázaly smíšené výsledky. Zlepšilo to například jejich schopnost udržet koncentraci během intenzivní fyzické aktivity. Účastníci uváděli i lepší psychický stav. Tyto výsledky byly v souladu s jinými studiemi. Vědci nenašli žádný významný vztah mezi konopím a cvičením a aktivním životním stylem. V obou skupinách však pozorovali určité pozitivní účinky. A vědci zjistili, že pozitivní účinky konopí jsou spojeny s lepší fyzickou výkonností.

Tato studie zkoumala účinky konopí na cvičení. Zjistili, že lidé, kteří byli schopni užívat konopí před cvičením, měli větší pravděpodobnost, že se budou věnovat fyzické aktivitě. I když konopí není účinnou léčbou deprese, může mít určité pozitivní účinky. Může být užitečné zvážit vedlejší účinky konopí na aktivní životní styl. Tato studie je příkladem toho, jak může marihuana ovlivnit fyzickou aktivitu. To je důvod, proč je tak důležité mít výzkum o konopí a cvičení.

Zatímco se výzkum soustředil na konopí a aktivní životní styl, odhalil také další výhody. Aktivní životní styl lze usnadnit užíváním marihuany. Říká se, že pomáhá zlepšit náladu a paměť a je také prospěšný pro tělo. Díky tomu může být přínosem pro aktivní životní styl. I když jsou výsledky slibné, je třeba studii provést ve více studiích a více vědecky zaměřeným způsobem.

Navzdory negativním účinkům má užívání konopí mnoho výhod. Ve skutečnosti 67,6 % účastníků studie podpořilo užívání konopí před nebo po cvičení. Sportovci navíc uvedli, že jim konopí pomohlo zlepšit motivaci ke cvičení. Ti, kteří se zajímají o výhody konopí, by si tuto studii rozhodně měli vzít. Pomůže vám dostat z drogy maximum. Všichni sportovci zapojení do studie dělají svůj díl pro zlepšení svého zdraví.