Účinky marihuany nejsou dosud dobře pochopeny

Marihuana má krátkodobé účinky na váš mozek. Zhoršuje vaši schopnost soustředit se a rozhodovat se. V důsledku toho se můžete cítit v euforii nebo povzneseni celé hodiny, dokonce i dny poté, co vaše vzrušení pomine. Někteří uživatelé uvádějí, že marihuana má přetrvávající dopad a že může ovlivnit jejich životy na měsíce nebo roky.

Neexistuje žádný definitivní důkaz, že marihuana zvyšuje riziko vzniku rakoviny, ale studie ukázaly, že narušuje vývoj mozku. Chronické užívání marihuany způsobuje problémy s učením, pozorností a pamětí. Také zpomaluje schopnost mozku reagovat na signály, jako jsou světla a zvuky. Pro ty, kteří se obávají potenciálu vrozených vad, je těžké užívání marihuany během těhotenství spojeno s nižším počtem spermií a předčasným nebo mrtvým porodem. Kromě toho se THC z marihuany snadno přenáší k nenarozenému dítěti prostřednictvím mateřského mléka.

Účinky užívání marihuany na mozek jsou dobře zdokumentovány. Několik studií ukázalo, že těžcí uživatelé marihuany mají nižší hladiny dopaminu v mozku. Dopamin je neurotransmiter, který řídí naši pozornost a impulzivní chování. Tyto studie naznačují, že těžcí uživatelé marihuany, kteří poprvé začali kouřit v šestnácti letech, byli na droze vysoce závislí ve věku 20 let.

Dalším častým efektem marihuany je pocit, že se čas zrychlil. Dokument z roku 2012 citoval četné studie a dospěl k závěru, že tento účinek je běžným, ale ne definitivním vedlejším účinkem. Tento efekt se však nevyskytuje u každého. Účinky marihuany na mozek mohou vést k úzkosti a depresi. Navzdory účinkům marihuany na mozek nepředstavují vážný zdravotní problém.

Účinky užívání marihuany na mozek jsou často jemné a nejsou okamžitě zřejmé. V některých případech může těžký uživatel marihuany pociťovat sociální úzkost a depresi. I když jsou tyto účinky dočasné, mohou trvat roky a dokonce desetiletí. Lidé, kteří v minulosti užívali marihuanu, jsou pravděpodobně zodpovědnější. Mohou se dokonce chovat jinak než ti, kteří se nechovají.

Kromě těchto účinků může marihuana změnit způsob, jakým váš mozek zpracovává informace. Například ve studii teenagerů účastníci, kteří kouřili marihuanu před sexuální semínka thc aktivitou, zaznamenali vyšší orgasmus a zvýšenou chuť na sex. Kromě toho může také narušit vytváření vzpomínek. Účinky marihuany na mozek závisí na jednotlivci.

Kromě výše zmíněných účinků může užívání marihuany ovlivnit vaši schopnost řídit a váš celkový zdravotní stav. Zpomaluje reakce na pohledy a zvuky a uspí uživatele. Zkresluje vnímání času a prostoru. Snižuje schopnost rychle a přesně provádět řadu úkolů. Stručně řečeno, užívání marihuany může mít nepříznivé účinky na vaši mysl a tělo.

Zatímco užívání marihuany vám může způsobit dobrý pocit, může také ovlivnit vaši paměť a to, jak mozek zpracovává informace. Zatímco marihuana může zhoršit vaši krátkodobou paměť, může ovlivnit vaši dlouhodobou paměť. Jeho účinky na vaše krátkodobé a dlouhodobé vzpomínky nejsou zcela pochopeny. Někteří lidé mají také problémy se zapamatováním detailů. Kvůli těmto účinkům je marihuana rizikovou drogou pro osoby s demencí.