Studie marihuany ukazují riziko pro pacienty se srdcem a neočekávanou ochranu ledvin

V nedávné studii vědci z University of Michigan zkoumali účinky marihuany na pacienty podstupující perkutánní koronární intervenci, což je postup, který zahrnuje angioplastiku nebo umístění stentu. Cílem tohoto postupu je znovuotevření zablokované tepny a obnovení průtoku krve do srdce. Dostupnost léku se v USA zvyšuje, ale i přes jeho potenciální zdravotní přínosy by výsledky studie neměly být interpretovány jako pozitivní výsledek.

Studie zjistila, že užívání marihuany zvyšuje riziko krvácení po angioplastice v obou skupinách. Rizika spojená s krvácením po angioplastice byla u kuřáků a nekuřáků podobná. Studie také ukázala, že uživatelé konopí byli méně náchylní k mozkové mrtvici. Zjištění naznačují, že marihuana může poskytnout omezený přínos pro pacienty se srdečním selháním. Někteří výzkumníci však tvrdí, že rizika jsou malá a mohou existovat i jiné okolnosti, kdy to může být prospěšné.

Jiný výzkum dospěl k závěru, že marihuana může způsobit kardiovaskulární rizika. Ve studii, která se zabývala účinky konopí na hospitalizaci, výzkumníci porovnávali hlášenou a očekávanou frekvenci užívání s údaji z kontrolních skupin. V jedné studii měli účastníci, kteří kouřili marihuanu, vyšší riziko infarktu myokardu než ti, kteří tuto látku nekouřili. Zvýšené riziko srdečních onemocnění se snížilo během hodiny po konzumaci a riziko se odhadovalo na asi 1,5 % až 3 % pro každodenní uživatele.

Druhá studie zjistila významné zvýšení rizika opakujících se infarktů po užití marihuany. Vědci ale také zjistili, že užívání marihuany snižuje možnost opětovné srdeční hospitalizace u uživatelů marihuana prodej konopí. Výzkumníci zjistili, že užívání marihuany bylo spojeno se snížením rizika těchto jevů mezi uživateli konopí. Tyto studie jsou předním globálním fórem pro kardiovaskulární vědu.

Ve studii 113 477 pacientů z Michiganu Yoo a kolegové porovnávali 3 903 kuřáků marihuany s neuživateli. Výsledky ukázaly větší riziko mrtvice u kuřáků konopí než u nekuřáků. Kouření konopí dále zvyšovalo riziko krvácení a bránilo rozvoji trombózy. Studie ukázala, že konopí nezpůsobuje žádné nepříznivé účinky na srdce.

Další studie publikovaná v Circulation zjistila zvýšený výskyt fibrilace síní u pacientů užívajících konopí po angioplastice. Také zjistil, že míra fibrilace síní u kuřáků marihuany byla vyšší než u nekuřáků a toto riziko nesouviselo s množstvím THC v jejich krvi. V této studii vědci použili 24hodinový Holterův monitor ke sledování rychlosti fibrilace síní.

Vědci zjistili, že uživatelé marihuany s anamnézou srdečních problémů mají větší pravděpodobnost, že budou mít vyšší riziko infarktu. Měli zvýšené riziko kardiovaskulárních příhod a vyšší pravděpodobnost recidivy srdečních infarktů než nekuřáci. Vědci poznamenali, že vysoká hladina karboxyhemoglobinu také snížila kapacitu krve přenášet kyslík.

Studie také uvádí, že kuřáci marihuany s anamnézou ischemické choroby srdeční a ICHS v anamnéze měli nižší práh pro akutní ischemii myokardu než nekuřáci. Navíc uživatelé konopí s anamnézou problémů s koronárními tepnami častěji trpěli akutním koronárním syndromem. Studie dospěla k závěru, že konopí nezpůsobuje srdeční arytmii.

Studie marihuany prokázaly významné riziko pro pacienty se srdečními chorobami. Podobně nebyly u kuřáků marihuany zaznamenány žádné významné účinky na ledviny a játra. Kromě toho studie https://www.ministryofcannabis.com/cs/feminizovana-konopna-seminka/gods-glue-feminizovane také neprokázala žádný příznivý účinek na tepny. V důsledku toho jsou závěry studie nekonzistentní. Studie také poznamenala, že marihuana v květináči může zlepšit krevní oběh.